Declaració d’accessibilitat

Bartolomé Cáffaro Bosch s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Manca de conformitat amb el RD 1112/2018:

 • Al portal poden existir continguts en altres idiomes en què no està correctament etiquetat el canvi d’idioma
 • Els elements multimèdia només àudio no tenen alternativa
 • Hi ha vídeos sense subtítols
 • Hi ha contingut textual sense un contrast suficient
 • S’observa com en alguns casos el focus no compleix la mínima ràtio de contrast requerida
 • En algun cas pot produir-se solapament de contingut
 • Càrrega desproporcionada: No aplica.
 • Contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració va ser preparada el 17 de juliol de 2023.

El mètode emprat per a aquesta declaració ha estat una autoavaluació realitzada per ONSOM SL amb el suport de l’Eina IRA (Informe de Revisió d’Accessibilitat) de l’Observatori d’Accessibilitat.

Última revisió de la declaració: 24 de gener de 2023.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Comunicacions sobre requisits daccessibilitat

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com, per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web
 • a través del formulari de contacte

Les comunicacions seran rebudes i tractades.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

 • A través del formulari de contacte podeu presentar:
 • una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
 • continguts que estan exclosos de làmbit daplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix larticle 3, apartat 4
 • continguts que estan exempts del compliment dels requisits daccessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats a l’article 12.5 del RD 1112/2018, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas de no haver obtingut resposta.

CONTINGUT OPCIONAL

El lloc web:

 • s’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut al Web (WCAG 2.1)
 • està optimitzat per a les darreres versions vigents de Chrome, Edge, Firefox, Safari i Opera
 • està dissenyat per a la seva correcta visualització en qualsevol resolució i dispositiu d’escriptori, tauletes o mòbils (disseny responsive)
 • s’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d’estil CSS 3 pel disseny

A més, es fa un treball continu d’auditoria i revisió de continguts per facilitar-ne la interpretació i millorar la navegació pel portal web.