Arriba un moment en la vida en que tots volem «deixar les coses arreglades». Això no vol dir que ja ens preparem per botar a l’altre banda, sinó que som més conscients de que pot passar en qualsevol moment i que no volem fer hereus als qui estimem dels nostres problemes. Volem deixar-los el nostre patrimoni immobiliari i que les càrregues i obligacions no esborrin els bons record que s’hi han creat.

El règim successori de les Illes Balears és una de les més arrelades institucions del nostre Dret històric i probablement la que més vigència té a la actualitat.

Encara que sovint parlem del «Dret successori de les Illes Balears» ho fem per abreujar, ja que aquest no existeix com a tal. Cadascuna de les Illes té el seu propi règim jurídic: Mallorca i Menorca tenen institucions molt semblants, mentre que a les Pitiüses tenen un règim bastant diferent.

Per altra banda trobem els temes impositius, els repartiments, les vendes o donacions en vida. La situació es pot complicar d’una manera difícil de creure i a vegades la única solució es comptar amb un professional que ens aconselli segons la seva experiència.
A més, la conservació de les institucions pròpies de cadascuna de les Illes Balears, fa que tinguin lloc situacions de Dret interterritorial i d’aplicació de distints règims jurídics depenent d’on radiqui el patrimoni hereditari.

Quins són els temes més importants relacionats amb les successions i donacions?

  • Donacions 
  • Dubtes sobre herències 
  • Hauria de fer testament?
  • A qui aniran els meus béns? 
  • Llegats. Què són i què implica?
  • Puc fer una donació en vida?
Successions i donacions
La preocupació de deixar les situacions el més arreglades possibles per als nostres successors, és freqüent. Hi ha qui pensa que obrir aquests temes fa que es generin conflictes en la família, no obstant, la nostra experiència ens diu que no tractar aquests temes en vida dels pares fa que després hi hagi desavinences de per vida entre els successors.