Garantim que tant els empresaris com treballadors recorrin amb èxit pel complex món de les relacions laborals. Entenem que cada situació és única i requerim un enfocament meticulós i personalitzat.

Per empresaris

Oferim serveis experts per la gestió eficaç de les seves obligacions laborals, assegurant que l’empresa compleixi amb totes les regulacions vigents. Incloent: 

  1. Confecció de contractes: disseny i revisió de contractes laborals adaptats a les necessitats específiques del teu negoci i completament alineats amb la legislació laboral. 
  2. Gestió de nòmines: assistència a l’elaboració i administració de nòmines, optimitzant els processos per evitar errades i garantir la precisió. 
  3. Assistència en Inspeccions de Treball: preparació i acompanyament durant les inspeccions per assegurar el compliment de les normatives laborals. 
  4. Representació legal: defensa i representació davant els tribunals en qualsevol litigi o repte legal relacionat amb l’àmbit laboral.
Dret Laboral
Dret Laboral

Per a treballadors


Proporcionam assessoria legal robusta per protegir els seus drets i assegurar que rebin un tractament just i conforme amb la llei. Incloent:

  1. Assessorament en contractes i condicions laborals: revisió de contractes i condicions de treball per assegurar que es retratin els seus drets.
  2. Suport en casos d’acomiadament i reclamacions: orientació legal i representació en casos d’acomiadaments improcedents, reclamacions de salaris o qualsevol altra disputa laboral.
  3. Negociacions amb treballadors: donam suport en la negociació de terminis laborals, incloent-hi millores salarials i condicions de treball.
  4. Representació en tribunals: defensa en qualsevol procediment judicial, garantint la millor representació possible pels seus interessos.
“Amb el dret laboral no tan sols es resolen els problemes sinó també es prevenen futurs conflictes.”