Assessorament legal pel sector agrari de les Illes Balears. Amb una gran comprensió de les particularitats de l’entorn illenc i una passió arrelada pel desenvolupament sostenible de la nostra agricultura.

Entenem que l’agricultura a les Illes Balears no és tan sols una activitat econòmica, sinó una part integral de la nostra cultura i un pilar fonamental en la conservació del nostre paisatge i biodiversitat. Per això, ens dediquem a donar solucions legals que protegeixen i promouen el desenvolupament agrícola, assegurant que els nostres clients puguin enfrontar-se els reptes del mercat amb seguretat i confiança.

Elegint el nostre despatx optes a un soci que no tan sols entén les lleis, sinó que viu i respira la cultura i els valors de les Illes Balears. Ens comprometem a proporcionar un servei personalitzat i proper, assegurant que cada decisió legal contribueix tant al seu èxit empresarial com al benestar de les nostres illes.

Els nostres serveis inclouen:

  • Assessorament de regulacions agràries locals i comunitàries: ens assegurem que les seves operacions compleixin amb totes les normatives vigents, minimitzant riscos i evitant possibles sancions.
  • Gestió de terres i drets d’aigua: oferim estratègies legals per la gestió eficient de recursos, incloent-hi la negociació i redacció de contractes d’arrendament, compravenda de parcel·les i drets d’aigua.
  • Defensa legal en litigis agraris: representem als nostres clients en disputes relacionades amb la propietat i l’ús de terra, drets d’aigua, i altres assumptes crítics per l’activitat agrícola.
  • Consultoria en projectes de desenvolupament sostenible: assistim en la planificació i execució de projectes que promouen pràctiques agrícoles sostenibles, cercant sempre l’harmonia entre el creixement econòmic i conservació ambiental.
Dret agrari
“El futur del sector agrícola passa per la construcció d’una estratègia que 
coordini i orienti l'esforç i l'actuació dels principals agents i institucions cap a un mateix objectiu: la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del sector.”