Aquesta és una de les branques jurídiques amb major projecció, com alternativa al sector turístic i com a nova font d’oportunitats professionals i d’inversió.

Tot i que és un sector més minoritari, si el comparam amb el turisme, cada vegada s’incrementa el nombre d’empresaris formats amb estudis superiors, que utilitzen els seus coneixements per crear empreses del sector primari (o que combinen sector primari i terciari). A les Illes Balears un gran exemple són les bodegues i les tafones, on la indústria conviu amb modernes tècniques agrícoles i ramaderes.  

A Missers Palma t’oferim un assessorament jurídic de qualitat, per tal de donar impuls a les start-ups o empreses emergents dins aquest sector.

Què ens pots consultar?

 • Marques
 • Patents
 • Denominacions d’origen
 • Normativa sanitària
 • Seguretat i salud 
 • Transports
 • Importancions i exportacions
 • Protecció de cultius i de llavors
 • Etiquetat de productes
 • Benestar animal
 • Polítiques europees
 • Subvencions i fons europeus
 • Legislació agrària
 • Ajudes al sector
 • Relacions amb les autoritats públiques reguladores del sector
 • Qüestions relatives a la comercialització. 
Dret agrari
“El futur del sector agrícola passa per la construcció d’una estratègia que 
coordini i orienti l'esforç i la actuació dels principals agents i institucions cap a un mateix objectiu: la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del sector.”