Les Illes Balears són un paradís enmig de la Mediterrània. Els qui som illencs per naixement, de pas o per adopció, sabem que hem de cuidar el nostre tresor. La natura i l’ésser humà son la mateix cosa, simplement cal trobar la manera de conviure i de crear sinèrgies que s’articulen a través del Dret del Medi Ambient, per tal de millorar la qualitat de vida i que generin riquesa sense destruir. 

Educació, investigació, promoció de lleis informades, i d’administracions formades i de pagesos, de pescadors de canya, d’autoconsum, de responsabilitat ambiental, de programes de regeneració de cultius i d’ecosistemes marítims, programes de recuperació de llavors i tècniques antigues, d’educació ambiental a la natura i d’educació bàsica en contacte amb la natura. 

Promoció d’un model urbanístic regeneratiu i divers, obert a noves solucions habitacionals per a les ciutats, a que les persones que volen habitar el camp puguin presentar projectes d’agricultura regenerativa, de permacultura, nous models d’aprofitament de l’aigua i dels recursos disponibles. En resum, un model col·laboratiu, entre l’ésser humà i la natura, entre els poders públics i els ciutadans. Entre els empresaris i els habitants. Tots guanyem si ningú perd.

Dret del medi ambient

Què ens pots consultar sobre aquest tema?

 • Llicències
 • Concessions
 • Expedients de protecció del patrimoni
 • Expropiacions 
 • Renous 
 • Pols 
 • Olors 
 • Danys a les teves finques o a ca teva 
 • Multes 
 • Construcció 
 • Desclassificacions 
 • Sòl rústic 
 • Espais protegits 
 • Caça 
 • Pesca 
 • Aigües pluvials 
 • Mar i Costes 
 • Permisos d’activitats a la natura
Dret del medi ambient
“L'Ésser Humà i la natura som la mateixa cosa, quan la educació ens permeti tornar a viure aquesta realitat, podrem tornar a conviure i ens ajudarem mútuament. La resposta no és la prohibició ni la segregació, és entendre que és possible l'establiment de sinèrgies on tots guanyem i ningú perdi.”