Aina Tébar

ADVOCADA, Col·legiada Nº: ICAIB 6990

Llicenciada en Dret per la Universitat de les Illes Balears i Màster en Pràctica jurídica. 

Va Exercir com a Advocada de la comunitat autònoma de les Illes Balears i com a Assessora jurídica externa de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

A la actualitat es troba exercint com a advocada particular al despatx del qual és cofundadora “Missers Palma Ciutat”. En aquest despatx porta la direcció lletrada d’assumptes de tots els ordres jurídics però especialment de la branca de Dret Públic (Dret Administratiu i Contenciós administratiu, Dret Penal, Estrangeria, Dret internacional públic, Dret urbanístic i Dret del medi ambient). 

Aina Tébar