Resolució de conflictes de manera cooperativa, defora dels tribunals. Mitjançant aquest punt de vista, les parts involucrades i els seus advocats es comprometen a treballar junts de forma transparent i respectuosa per aconseguir un acord mútuament beneficiós, evitant la litigació.

Estem compromesos amb la promoció i pràctica del Dret col·laboratiu. Creiem en resoldre disputes d’una manera que preservi les relacions, minimitza l’estrès i promou resultats sostenibles. Els nostres advocats estan capacitats i dedicats a guiar a les parts mitjançant el procés constructiu i cercant solucions.

Com funciona?

  1. Acord de col·laboració. Totes les parts firmen un acord que estableix el seu compromís de no litigar i compartir informació obertament.
  2. Reunions col·laboratives. Les parts es reuneixen regularment amb els seus advocats per discutir i negociar els termes de l’acord. Aquestes reunions també poden incloure a altres professionals com a mediadors, psicòlegs o comptadors.
  3. Resolució. El procés continua fins que s’aconsegueix un acord que satisfaci a totes les parts.
Dret col·laboratiu

Per què elegir el dret col·laboratiu?

  • Menor cost. Generalment, és menys costós que els processos judicials tradicionals. 
  • Control Personal. Les parts tenen més control damunt el resultat final. 
  • Confidencialitat. El procés és privat, a diferència dels judicis públics.
  • Punt de vist al Futur. Ajuda a mantenir relacions importants i a construir un fonament per a futures interaccions positives. 
dret colaboratiu
“El dret col·laboratiu ofereix un camí cap a la resolució de conflictes basat en la cooperació i el respecte mutu.”